Vacature

 

Om de ambitieuze ideeën van de stichting uit te werken en te plannen zijn we op zoek naar vrijwilligers voor onderstaande functies. 

 

Vacature stagiaire coördinator podia acts

Taken coordinator podia acts

 • Het mee bedenken, plannen en organiseren van evenementen.

 • Afstemmen van programmaverloop

 • Het contracteren van artiesten

 • Het opzetten van een databestand podiumkunsten

 • Opstellen van draaiboeken

 • Vergadert tweewekelijks met het stichtingsbestuur

 • Meer naamsbekendheid creëren;

 • Voeren van diverse vormen van overleg, intern en extern​​

 

Vacature coördinator pr

 • Het schrijven en versturen van persberichten, nieuwsbrieven en documentatie voor pers, kabelkrant en internet.

 • Organiseren van contacten met de pers: bellen, e-mailen en op bezoek gaan. 

 • Gelden of diensten werven door middel van verschillende vormen van sponsoring

 • Het leggen van contacten met toekomstige sponsors, subsidiegevers.

 • Het opstellen van een PR plan.

 • Plannen maken voor promotie activiteiten.

 • Vergadert tweewekelijks met het stichtingsbestuur

 • Het uitvoeren van social media en website werkzaamheden 

Vacature Penningmeester, subsidie en fondsen

De penningmeester vormt tezamen met de voorzitter en de secretaris de vaste kern van het dagelijks bestuur.

Taken van de penningmeester,:

 • Het beheren van de rekening en de kas van de organisatie

 • De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken

 • Financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren

 • Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren

 • Vergadert tweewekelijks met het stichtingsbestuur

 • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven

 • Begeleidt en beheert de financiën van de commissies

 • Doet de betalingen namens de vereniging

 • Maakt facturen op

 • Maant leveranciers aan

 • Onderhoud eventueel contact met incassobureau

 • Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)

 • Vraagt subsidies/ sponsoring aan

My Africa Expo 2019, vindt plaats op meerdere locaties:

Concert  Songs of Africa, 5 april 2019.  Locatie: CKE Eindhoven

Designer Fashion Show & Dress to Impress After Party,  6 april 2019 , Locatie: Kasteel Heeze

Kunstroute deelnemende etalages: Bibliotheek Eindhoven, Van Piere Boekhandel, Civo Design, ANWB Winkel Eindhoven, CKE Eindhoven

For Questions/Contact us at:

stichtingmaranou@outlook.com/00 31 618435463

www.kadowinja.org / 00 31 681238932

Gezamenlijke website: www.myafricaexpo.eu